O PROGRAMU

Program pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství, ať už jde o park, náves, náměstí či třeba malý zarostlý plácek. Chceme pomoci proměnám takových míst, které se stávají základnou pro další setkávání a pomůžou k tomu, že vaše okolí ožije. Pomůžeme vám začít, ale hodně toho bude na vás!

Chceme vás podpořit, abyste přeměnili konkrétní veřejný prostor dle potřeb veřejnosti. Abyste spolupracovali s různými lidmi z různých sfér veřejného života, vytvořili prostor pro diskusi, umožnili lidem zapojit se do života obce a prohloubili vztah lidí k místu, kde žijí.

Více informací na webových stránkách: http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/misto-kde-zijeme/ nebo facebookových stránkách: https://www.facebook.com/mistokdezijeme/?fref=ts