Sociální sítě pro NNO

Termín: 27. červen 2017, 10 – 12h
Místo: ANNO ČR, Senovážné nám. 24., 6. patro, Praha 1

V září se bude otevírat další termín školení „Sociální sítě pro NNO“. 

První pražský seminář o využití sociálních sítí pro účely propagace a komunikace neziskových organizací. Cílem akce je formou přednášky a diskuze představit účastníkům z řad pracovníků českého neziskového sektoru, jaký potenciál svět sociálních sítí a nových médií nabízí.

Osnova programu:
• Co mohou české neziskové organizace od sociálních sítí čekat a co naopak ne?
• Jak se mohou a mají NNO o své profily na sociálních sítích starat, když mají malé personální a finanční zdroje či nedostatečnou odbornost s jejich správou?
• Jak lze využívat sociální sítě, aby to NNO co nejvíce přineslo a co nejméně vzalo?
• Představení sociálních sítí facebook, Twitter, YouTube a LinkedIn.
• Placená reklama na facebooku a na Twitteru.

Lektor: Jan Veselý, který má se správou profilů rozmanitých neziskových organizací v ČR několikaleté zkušenosti. Vzhledem ke své více než desetileté práci pro česká masmédia coby arabista a mezinárodně-politický analytik má zkušenosti i s využitím sociálních sítí například v oblasti diplomacie, žurnalistiky či bezpečnosti.