Seminář „sociální podnikání“ v Ostravě

Program semináře a prezentace ke stažení: 

Sociální bydlení a jeho implementace v ČR – pilotní testování MPSV a obcí – Barbora Š. Stašková, M.A., garantka Kontaktního centra Sociálního bydlení, MPSV Sociální bydlení a jeho implementace v ČR – pilotní testování MPSV a obcí – Barbora Š. Stašková, M.A.

Sociální bydlení na území statutárního města Ostrava – Mgr. Lucie Škvaridlová, koordinátorka sociálního začleňování, Město Ostrava Sociální bydlení na území statutárního města Ostrava – Mgr. Lucie Škvaridlová

Ukončování bezdomovectví: Mezinárodní zkušenosti a inovace Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D., Ostravská univerzita Ukončování bezdomovectví – Mezinárodní zkušenosti a inovace (Mgr. Š. Ripka, Ph.D.)

Rapid Re-Housing – program rychlého zabydlování rodin s dětmi v Brně Mgr. Eliška Černá, Ph.D., Ostravská univerzita Seminář sociálního bydlení (Eliška Černá, Inka Píbilová, Štěpán Ripka)

Sdílení zkušeností s provozováním sociálního bydlení ve Slezské diakonii Ing. Bc. Milana Bakšová, vedoucí Oblasti Karvinsko, Slezská Diakonie Sdílení zkušeností s provozováním SB ve Slezské Diakonii (Ing. Bc. Milana Bakšová)

Přístup k sociálnímu bydlení z pohledu Armády spásy Mgr. Marcela Stryjová, ředitelka Prevence bezdomovectví Ostrava, Armáda Spásy Přístup k sociálnímu bydlení z pohledu Armády spásy Mgr. Marcela Stryjová