19. 4. 2017 seminář „sociální podnikání“, Brno (YMCA Brno)

Program:

Mgr. Stanislav Hyrák, manažer sociální firmy Přirozenou cestou s.r.o. a lokální konzultant MPSV pro sociální podnikání. Základní charakteristiky sociálního podnikání v ČR, cílové skupiny. Spolupráce se subjekty a institucemi na místní i regionální úrovni. Podnikání zaměřené na trvalou udržitelnost, lokální a environmentální aspekty. (prezentace na vyžádání)

Ing. Hejzlarová, MPSV. Informace k sociálnímu podnikání – Operační program Zaměstnanost. (prezentace na vyžádání)

Mgr. Ivana Ondráková (ÚP Brno). Aktivní politika zaměstnanosti.

Ing. Marek Juha, Komora sociálních podniků. Sociální podnikání – příklady dobré praxe.

Ing. Helena Najbrtová, ANNO JMK. Sociální podnikání a NNO.

Fotodokumentace ze semináře: