Celostátní vyhlášení Osobnosti neziskového sektoru 2016
Celostátní vyhlášení Osobnosti neziskového sektoru 2016

Vážení přátelé a příznivci!

Ráda bych zhodnotila letošní finále ankety Osobnost NS 2016. Jednalo se o první, tedy pilotní ročník, proto bych nejprve připomněla, co nás jako Asociaci NNO v ČR k tomuto počinu vedlo. Byli jsme si dobře vědomi, kolik nejrůznějších anket koncem roku probíhá. Jsou komerční i nekomerční, oceňují se sportovci, novináři i umělci a mnoho dalších osobností. Proti mnoha těmto akcím bylo naše finále – zatím – podstatně skromnější. Skromnost je ale charakteristická pro celý neziskový sektor, jeho zaměstnance i dobrovolníky, pro všechny jeho členy.

Cílem naší ankety bylo nejen ocenit finalisty, ale obrátit pozornost veřejnosti ke všem těm obětavým lidem, kteří pracují v neziskovém sektoru v celé ČR a kteří žádné vnější ocenění vlastně ani neočekávají. Pro ně bývá nejvyšším oceněním spokojenost v očích jejich klientů nebo uznání v očích spolupracovníků. Jejich hlavní motivací je pomáhat lidem nebo organizovat společnou zájmovou činnost. Vytvářejí tak prostor či příležitost pro každého obyvatele jak na venkově, tak i ve městech. Všichni ti zdánlivě bezejmenní vytvářejí občanskou společnost, která je významným faktorem kvality života jednotlivců i regionálního rozvoje jako celku. Neziskový sektor lidi spojuje, ať už v zájmových spolcích, při prosazování společných idejí nebo službou těm nejpotřebnějším z nás. A propojování lidí z různých sociálních či profesních skupin nutně vede ke stabilizaci celé společnosti – mnohdy politicky velmi rozdělené.

Příprava a průběh letošního pilotního ročníku nás utvrdily v tom, že to má smysl a že není nikdy pozdě na založení nové tradice, na zviditelnění všech těch profesionálně zdatných, byť finančně ne příliš ohodnocených, kteří vykonávají svou práci s vyšším posláním. Tím posláním je být prospěšný jak jednotlivým a v nějakém směru oslabeným spoluobčanům, tak v širším smyslu i celé společnosti.

Ráda bych se zmínila o těch, kteří se na průběhu ankety i samotné slavnosti podíleli. Jmenovitě bych chtěla poděkovat MMR, MPSV a HMP, které tuto anketu i další naše aktivity finančně podporují. Také je mou milou povinností poděkovat mezinárodně proslulé výtvarnici paní Gordaně Turuk, která speciálně pro finále ankety vyrobila a darovala hodnotné ceny vítězům. Na slavnosti vystoupili žáci Základní umělecké školy v Praze 1, Biskupská 12 a s organizací pomohli žáci VOŠ Jahodová. V neposlední řadě bych chtěla také poděkovat kolegyním z naší kanceláře a moderátorovi, kteří svými nápady a osobním nasazením významně přispěli k úrovni celé slavnosti.
Celá akce v samotném srdci našeho hlavního města, v nejvyšším patře věže Staroměstské radnice obklopené vánočním trhem, byla pro všechny silným zážitkem. Opět potvrdila, kolik obětavých, pracovitých a vzdělaných lidí se v neziskovém sektoru angažuje a kolik prospěchu to mnoha dalším lidem i celé společnosti přináší.

Věřím proto, že se do hledání Osobnosti NS 2017 zapojí ještě více organizací a že další ročník naší ankety proběhne stejně důstojně a emotivně, jako ten letošní.

Ing. Martina Berdychová,

předsedkyně Asociace NNO ČR

 

FOTOGALERIE ZDE 

Tisková zpráva ke stažení: tz-osobnost-ns-2016