Cílem konference byla reflexe současného stavu přípravy zákona o sociálním bydlení, jehož zpracování má v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí a vytvoření prostoru k otevřené diskuzi pro jednotlivé aktéry, kterých se tato zýkonná norma týká. Ve čtyřech samostatných blocích vystoupili zástupy dotčených resortů, zástupci samospráv, poskytovatelů a uživatelů. V každém z nich zazněla odpověď na otázky, ve kterých se jednotliví aktéři ne vždy shodovali:
„Co je podle Vás cílem sociálního bydlení a jakou formou ho má být dosaženo?“

Akce proběhla ve Velké zasedací síně Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1. Od 9:00 do 17:00 27. září 2016. Všem zúčastněným děkujeme.

Prezentace od přednášejících najdete zde:  prezentace

Program: program-konference-2

Tisková zpráva: tiskova-zprava-sb