Školení „Sociální sítě pro NNO“ 27. 6. 2017 v Praze

Konference „Veřejná služba“ 20. 6. 2017 v Praze

Regionální seminář „sociální bydlení“ 13. 6. 2017 v Ostravě

Regionální seminář „sociální podnikání“ 1. 6. 2017 v Pardubicích 

Regionální seminář „sociální podnikání“ 16. 5. 2017 v Opavě

Regionální seminář „sociální podnikání“ 19. 4. 2017 v Brně


Asociace NNO je v současnosti řešitelem projektu OPZ 03_15_041 Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí.

Název projektu: Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem.

Doba trvání projektu 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017

Projekt je financován z finančních zdrojů EU.

Logo OPZ barevné


ROK 2016

8. 12. 2016  Osobnost neziskového sektoru 2016cast-2

27. 9. 2016 Konference “ Co je cílem sociálního bydlení?“ Pohledy jednotlivých aktérů

10. valná hromada Asociace NNO

12. 5. 2016 Setkání zástupců nestátních neziskových organizací