konference:

10. všoborová konference NNO, 11.-12. 9. 2017
„Přežijí nevládní organizace rok 2020?“

regionální semináře a školení:

Regionální seminář „sociální bydlení“ 23. 11. 2017, Hradec Králové
Seminář a právní poradna, 15. 11. 2017, Praha
Regionální seminář „sociální bydlení“ 14. 11. 2017, Ústí nad Labem
Regionální seminář „sociální bydlení“ 7. 11. 2017, Jihlava
Regionální seminář „sociální inovace a jejich potenciál“, 30. 10. 2017, České Budějovice
Regionální seminář „Sociální bydlení“, 17.10.2017, Ústí nad Labem
Regionální seminář „Sociální inovace“ 11. 10. 2017, Zlín
Školení „Sociální sítě pro NNO“ 5. 9. 2017, Praha
 Školení „Sociální sítě pro NNO“ 27. 6. 2017 , Praha
Konference „Veřejná služba“ 20. 6. 2017 , Praha
Regionální seminář „sociální bydlení“ 13. 6. 2017, Ostrava
Regionální seminář „sociální podnikání“ 1. 6. 2017, Pardubice
Regionální seminář „sociální podnikání“ 16. 5. 2017, Opava
Regionální seminář „sociální podnikání“ 19.4.2017, Brno

Asociace NNO je v současnosti řešitelem projektu OPZ 03_15_041 Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí.

Název projektu: Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem.

Doba trvání projektu 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017

Projekt je financován z finančních zdrojů EU.

Logo OPZ barevné


ROK 2016

8. 12. 2016  Osobnost neziskového sektoru 2016
27. 9. 2016 Konference “ Co je cílem sociálního bydlení?“ Pohledy jednotlivých aktérů
10. valná hromada Asociace NNO
12. 5. 2016 Setkání zástupců nestátních neziskových organizací